Mac 安装 Nodejs

Nodejs 安装步骤如下

1.打开Node.js 官网

英文官网地址: https://nodejs.org/en/

2. 点击下载 LTS办 版本

3. 双击安装包进行安装

安装完成之后使用下面命令查看node npm的版本

yshuqdeMacBook-Pro:etc yshuq$ node -v
v18.18.0
yshuqdeMacBook-Pro:etc yshuq$ npm -v
9.8.1
yshuqdeMacBook-Pro:etc yshuq$